Fleksløntilskud

Er du kommet i fleksjob efter den 1/1-2013 vil du modtage fleksløntilskud ved siden af din løn.

Vi beregner fleksløntilskud ud fra den løn du modtog i den foregående måned. Fx. beregner vi dit fleksløntilskud for december, ud fra din løn for november.
Når du er ansat i et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, som du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, Dette tilskud kan højest udgøre op til kr. 18.027 pr. måned (1. jan 2017-niveau).
Af de første kr. 14.116 af din løn, bliver fleksløntilskuddet nedsat med 30 %
Hvis månedslønnen før skat overstiger kr. 14.116, bliver tilskuddet reduceret med 55 % af lønnen over kr. 14.116.

Din arbejdsgiver skal ved opstart af dit fleksjob oplyse hvad din normløn er. Normlønnen er den løn, pension, tillæg m.m som du ville have modtaget, hvis du havde arbejdet 37 timer pr. uge. Sker der ændringer i din timeløn, pension, tillæg m.m. i løbet af din ansættelse, skal din arbejdsgiver løbende komme med din normløn til kommunen. 

Lønnen er den løn du modtager fra din arbejdsgiver inkl. Pensionsbidrag, tillæg, Fast bonus og provision mm om måneden før skat.

Der beregnes 5 % ATP af fleksløntilskuddet, dog max. kr. 500,00 om måneden.

Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud. Antallet af timer med fleksløntilskud beregnes som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer fra arbejdsgiveren.

Her er to eksempler på beregning af fleksløntilskud ud fra to forskellige lønniveauer:

Eksempler på beregning af fleksløntilskud

På nedenstående link, kan du selv prøve og beregne dit fleksløntilskud.
Bemærk beregningen er kun vejledende.

Beregner

Fleksløntilskud og ferie:

Ferie skal holdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfrie dage m.v. også indgår i ferien.
En fleksjobansat, som har en ugentlig arbejdsfri dag, skal således holde ferie på 5 arbejdsfrie dage om året.
Ferien holdes i øvrigt på samme måde som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.

Inden din ferie skal vi have oplysning om hvornår du afholder ferie og om du holder:

  • Ferie med løn
    • Hvis du får løn under din ferie, vil dit fleksløntilskud blive beregnet på normal vis.
  • Ferie med ledighedsydelse. Hvis du ikke har optjent ferie med løn eller feriepenge kan du søge om ledighedsydelse under ferien. Ledighedsydelsen skal søges inden ferien afholdes. Ansøgningsskema får du på rådhuset
    • Holder du ferie med ledighedsydelse, vil dit fleksløntilskud blive stoppet i den periode, som du får ledighedsydelse.
  • Ferie med feriepenge. Holder du ferie på feriepenge skal du give besked til din sagsbehandler og indsende dokumentation på udbetalt beløb. Du kan eventuelt indsende kopi af feriekonto.dk.
    • Når du får feriepenge under din ferie, så tager vi bruttoferie pengene og modregner i dit fleksløntilskud lige som vi gør med din løn.

Fleksløntilskud og sygdom:

Som fleksjobber kan din arbejdsgiver søge om sygedagpenge fra kommunen fra din første sygedag.
Din arbejdsgiver skal anmode om sygedagpenge via www.VIRK.dk.
www.nemrefusion.dk kan du og din arbejdsgiver finde mere om reglerne for sygedagpenge, anmeldelsesfrister og vejledning på hvordan de skal indberette via www.virk.dk.
Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn under sygdom, så skal de stadig lave en indberetning på www.virk.dk. Det skal de senest en uge fra første sygedag.

Fleksløntilskud og afspadsering:

Er du en fleksjobber der er ansat efter 01.01.2013, skal du have løn fra din arbejdsgiver for de timer som du reelt arbejder.
Det vil sige, at hvis du er ansat 10 timer om ugen, men en uge arbejder 15 timer. Så skal du have løn for 15 timer i den uge. Med andre ord, kan man ikke som fleksjobber optjene afspadsering.

Sidst opdateret 27. september 2018

Selvbetjening

Kontakt

Borgerservice
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk