Nedsat erhvervsevne

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible...
Kommuneskilt - Halsnæs Kommune

Fleksløntilskud

Er du kommet i fleksjob efter den 1/1-2013 vil du modtage fleksløntilskud ved siden af din løn.
Lærer

Ledighedsydelse

Du kan modtage ledighedsydelse, hvis du er visiteret til et fleksjob og er ledig.

Ledighedsydelse under ferie

Når du er i fleksjob og ikke har feriepenge eller optjent ferie med løn, kan du søge om ledighedsydelse under ferie.
Is på fjorden

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen...
Asserbo slotsruin

Førtidspension

En førtidspension er en pension, der gives til mennesker, som af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed...
Smukke byhuse i Frederiksværk by

Revalidering

Du har mulighed for at få revalidering, hvis dine arbejdsevner er begrænsede af fysiske, psykiske eller sociale årsager
Få svar her