Sprogvurderinger

I Børnehuset Skåninggårdsvej tilbyder vi alle treårige en sprogvurdering, da vi synes, at det er en god måde at få et indblik i dit barnets sproglige udvikling.

Skaber god kontakt

Det giver samtidigt en god kontakt med dit barn, da vi i forbindelse med sprogvurderingen oplever dit barn på tomandshånd, hvor vi kan skabe god kontakt og styrke vores relation.

Det er pædagogerne i børnehaven, der udfører sprogvurderingen.

Forældreaccept og opbakning

I får som forældre en folder, der beskriver metoden, hvorefter i kan tage stilling til om I ønsker jeres barn sprogvurderet. Takker I ja til tilbuddet vil i få udleveret nogle skemaer, som skal udfyldes, hvorefter vi udfører sprogvurderingen.

I vil ved tremånederssamtalen få en tilbagemelding om sprogvurderingen.

Det er vores oplevelse at børnene synes det er sjovt og spændende at deltage i sprogvurderingen.

Du kan læse mere om sprogvurdering her.

Sidst opdateret 5. februar 2018