Pædagogisk fokus

I Børnehuset Skåninggårdsvej har vi et fælles pædagogisk afsæt, og arbejder med en bevidst relationel tilgang og pædagogisk praksis med fokus på at understøtte, hvert enkelt barns trivsel, udvikling og læring.

 

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske verden. Derfor er det vores fokus at understøtte og stimulere, hvert enkelt barns nysgerrighed og have blik for, hvor barnets engagementet ligger.

Lille nørd

Vi øver os på at have en undersøgende tilgang, hvor vi sammen undersøger børnenes udtalte spørgsmål eller hypoteser i stedet for at give børnene faktuelle svar. Derfor har vi et tema, der hedder ”lille nørd", hvor vi griber nuet, når børnene selv tager initiativer til at undersøge. 

Læring og indlæring

I Børnehuset Skåninggårdsvej leger med læring, og vi skelner bevidst mellem læring og indlæring.

Vi ved at leg og læring går hånd i hånd. Det er gennem legen at børnene øver sig på omverdenen, og drager nye erfaringer. Derfor skaber vi rum og tid til leg, både inde og ude - og i hjørner og kroge.

Leg er mange ting, men øvelse og læring i selv at bestemme, forhandling og udvikle samarbejdsevner og ikke mindst at være tilstede i nuet er vigtigt at lære.

Det er de voksnes ansvar at skabe inkluderende fællesskaber i legen, så vi kan sikre at alle børnene bliver en del af fællesskabet.

Tegn på læring

Vi anvender ”tegn på læring”, som er en metode til at arbejde systematisk med vores pædagogiske læreplaner. Her har vi fokus på planlægning af læringsmål, evaluering og dokumentation.

Vi er bevidste om og optaget af, om børnene lærer det de kan af en bestemt aktivitet. Derfor udfordrer vi og reflekterer over, hvad der skal til for at børnene opnår en større effekt af vores aktiviteter.

Sidst opdateret 29. marts 2019