Overgang til skole

Overgangen fra børnehave til skole er en stor begivehed i dit barns og dit liv. I Børnehuset Skåninggårdsvej vil vi gerne hjælpe dit barn til, at det bliver en succesfuld overgang.

Børnehuset Skåninggårdsvej - Ebbedal

I Halsnæs Kommune starter skolebørn i det kalenderår, barnet fylder seks år.
Skolestart
I efteråret året før vil I modtage indskrivningsmateriale fra den skole, som ligger i jeres skoledistrikt.

Der vil i brevet være oplysninger om den digitale indskrivning, og i hvilken periode man kan indskrive sit barn.

Skal dit barn gå i skolefritidsordning skal I ligeledes tilmeldes gennem den digitale pladsanvisning.

Ved indskrivning til skole og skolefritidsordning er det vigtigt at I også udmelder jeres barn fra børnehaven.

Indskrivning og udmeldelse sker via den digitale pladsanvisning.

Samtaleark

Når jeres barn nærmer sig indskrivningstidspunktet, vil pædagogerne på dit barns stue udfylde et samtaleark.

Samtalearket bruges i overleveringen til skolen, så skolen kan lære dit barn bedre at kende.

I får uddelt samtalearket inden vi afholder overlevering med skolen, så du som forælder har mulighed for at kommentere.

Skoleudsættelse

Det er ikke alle børn, som er klar til at starte i skole det kalenderår de fylder seks år.

Folkeskoleloven giver derfor i særlige tilfælde mulighed for at godkende forældres anmodning om udsættelse af barnets skolestart.

For at udsætte skolestarten skal det vurderes, at det tjener dit barns udvikling bedst at vente et år med skolestart.

Ligeledes kan tidlig skolestart arrangeres.

Samtaleark ved skoleudsættelse

Til ansøgning om skoleudsættelse anvendes samtalearket, hvor dagtilbuddets faglige vurdering af barnet og forældrenes begrundelse skal fremgå.

Har du brug for mere information omkring skoleudsættelse kan du finde informationsmateriale her:

Udsættelse af et barns skolestart.

Ansøgningsskema til udsættelse af skolestart.

Samtaleark ved tidlig skolestart

Til ansøgning om tidlig skolestart anvendes samtalearket, hvor dagtilbuddets faglige vurdering af barnet og forældrenes begrundelse skal fremgå.

Har du brug for mere information omkring tidlig skolestart kan du finde informationsmateriale her:

Førtidig skolestart.

Ansøgningskema til førtidig skolestart.

Sidst opdateret 1. februar 2018