Bestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelsens arbejde er formålsbestemt under Dagtilbudsloven, og opgavens mål og ramme er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Forældrebestyrelsen har indflydelse på følgende områder:

  • Principperne for daginstitutionens arbejde.
  • Principperne for anvendelse af en budgetramme.

Det betyder at forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for:

  • De pædagogiske aktiviteter i børnehuset. 
  • De pædagogiske metoder, som anvendes i børnehuset.
  • Samarbejdet mellem forældrene og børnehuset.
  • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed.
  • Samarbejde med andre parter.
  • Normer for forplejning, inventar og rengøring.
  • Forældrenes egen medvirken i børnehusets hverdag.
  • Personalets sammensætning.

Dagtilbudets leder har den pædagogiske og administrative ledelse af børnehuset, og er ansvarlig overfor forældrebestyrelsen og kommunen.

Du kan læse mere om forældrebestyrelser i Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagpleje.

Sidst opdateret 5. februar 2018