Forældrebestyrelsen

Bestyrelsen er i samarbejde med Børnehuset Melbys medarbejdere og ledelse med til at fastlægge de overordnede principper og retningslinjer for det pædagogiske arbejde, institutionens drift og overordnet anvendelse af budgetrammen.

Vi sætter stor pris på samarbejdet i forældrebestyrelsen og mener, at det er vigtigt at inddrage forældrenes stemme i udviklingen af Børnehuset Skåninggårdsvej.

Bliv en del af forældrebestyrelsen

Som forælder i bestyrelsen har du mulighed for at få ekstra indblik i driften af børnehuset og er med til at lægge retningen for det pædagogiske arbejde, der bliver udført i institutionen.

Der afholdes seks ordinære møder om året, hvor rammerne for institutionen diskuteres. Det kan ske, at der bliver indkaldt til ekstraordinære møder.

Der er valg til Forældrebestyrelsen hvert efterår. 

Sidst opdateret 5. februar 2018